Erlanet

Kapcsolatok, hirdetések
 
Ezt is tudnod kell!
 
Házigondozás-Otthonápolás-Gyógymasszázs
 
LEGIÓ PATRIA NOSTRA
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Chat
 
Ez is hasznos lehet
linkpont

Auto Backlink - Web Link Exchange - webcim.info - Start site

linkgyűjtemény

Search Engine

Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!

 Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Linkgyűjtemény és RSS gyűjtemény

Hoparduc Toplista

linkcsere

 websas.hu

Submit ExpressSubmit Express - SEO Services

 
erlanet
Fogyatékkal élők helyzete Magyarországon

 

Fogyatékkal élők helyzete Magyarországon

 

 

Társadalmi egyenlőtlenségek minden országban, minden kultúrában előfordulnak, kisebb-nagyobb különbségekkel, azaz olyan emberek, akik a társadalmi életben nem azonos lehetőségekkel vesznek részt jövedelem, munkakörülmény, lakásviszonyok, műveltség, egészségi állapot terén. A különböző társadalmi pozíciók, rétegek kialakulására szükség van, hiszen ez a társadalmi fejlődés alapfeltétele, de az esélyt, hogy erre mindenkinek lehetősége legyen, azt azonos mértékben meg kellene adnia.

A társadalomban előforduló diszkriminatív nézeteken nem lehet pár nap alatt változtatni. Sok évvel ezelőtt még például a mozgáskorlátozottak nagymértékben kiszorultak a társadalmi életből, társították állapotukat az értelmi fogyatékossággal is, és akkori megnevezésük (pl.: béna, nyomorék) ezt még inkább elősegítette Ez az óta szerencsére pozitív irányba megváltozott, ezért mai megnevezésük, a mozgássérült, mozgáskorlátozott, mozgásszervi fogyatékos igyekszik már szó szerint tükrözni valódi jelentését, hogy viselője mindössze fiziológiai fogyatékossággal rendelkezik. Ez azonban rendkívül hosszú idő és munka eredménye.

 

Mi a fogyatékosság?

 

A fogyatékosság annak a maradandó állapotnak vagy sajátosságnak a megnevezése, amikor egy személy érzékszervi, mozgásszervi, értelmi vagy kommunikációs képességei számottevően elmaradnak az emberek átlagától, és ez a társadalmi életben való részvételét jelentősen akadályozza vagy lehetetlenné teszi. Lehet veleszületett, vagy okozhatja baleset, betegség, vagy az öregedés.

A fogyatékosság fogalma a WHO meghatározásában a következő:

módosult, csökkent képessége az ember bizonyos tevékenységeinek: közlekedésnek, evésnek, ivásnak, mosakodásnak, munkának, írásnak és így tovább. 

A fogyatékosság nem zárja ki az egészséget, nem betegség! Egy testi vagy érzékszervi fogyatékos személy élhet teljes lelki és szociális jólétben, sőt a kieső képesség megfelelő kompenzálása (megmaradó képességek kihasználása, segédeszközökkel való ellátottság) esetén a testi jólét állapotában is. 

A fogyatékosok nehezen találnak munkát, ezért legtöbbjük segélyből, rokkantnyugdíjból kénytelen élni. Ezért a fogyatékosság rendszerint szegénységhez, vagy nyomorhoz vezet. Sokuk intézetbe kényszerül, amely intézetek nem készültek fel az összes típusra és állapotra, és nem szerveződnek eszerint.

 preparaty dostępne w aptece na wybielanie zębów

A fogyatékos gyerekek hagyományosan bentlakásos intézményekben, gyógypedagógiai iskolákban tanulnak, ahol a tanulás mellett a sérülést kompenzáló nevelésben is részesülnek. Ezek az iskolák típus, és terület szerint szerveződnek. Az ép gyerekek közé integrált oktatás nehezen nyer tért a hiányzó gyógypedagógiai kapacitás miatt. A sérült fiatalok különböző nehézségek miatt ritkábban tanulnak tovább, mint az épek, így kevés a fogyatékos értelmiségi. Ha mégis egyetemet végeznek, akkor már nem kapják meg azt a támogatást, amit egyébként.

Az érdekképviseletek típusonként szerveződnek. A látássérültek érdekeit a Vakok és Gyengén látók Országos szövetsége. A hallássérülteket a Siketek és Nagyothallók Országos szövetsége. Az értelmi fogyatékosokat és segítőiket az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége. Az autistákat az  Autisták Országos Szövetsége.  A mozgássérülteket a Mozgássérültek Országos Szövetsége képviseli. Ezeket az Országos Fogyatékosügyi Tanács fogja össze.

Több országban bővebb kört tekintenek fogyatékosnak, így ott a pszichiátriai betegek és a krónikus betegek is annak számítanak. Nálunk ennek a fogalomnak leginkább a megváltozott munkaképességű felel meg.

 A Mareko marketingkutató 2001-ben közvélemény kutatást végzett Magyarországon, hogy vajon mit gondol a magyar társadalom a fogyatékos emberekről. Ezer főt kitevő reprezentatív felvételből biztató, és elgondolkodtató következtetések vonhatók le. Sokan segítenének a maguk eszközeivel pl.: pénzadománnyal-, de csak kevesen tudják, milyen nehézségekkel küszködnek valójában a testileg, vagy értelmileg sérült emberek. A megkérdezettek 70%-a úgy gondolja, hogy elsősorban a családnak kell gondoskodnia a fogyatékos emberről, ezután következik az állam (23%), és a társadalom (22%) felelőssége. Ha azonban nem családtag a sérült személy, nem érzik feladatuknak a gondoskodást. Figyelembe véve a mai magyar gazdasági, és társadalmi helyzetet, a legtöbb család nem rendelkezik akkora anyagi, pszichés háttérrel és erővel, hogy külső segítség nélkül kezelni tudná az életüket alapvetően megváltoztató helyzetet. A megkérdezetteknek mindössze 4%-a gondolja úgy, hogy a civil, illetve karitatív szervezetek feladata törődni a fogyatékos emberekkel.

 

Kik a fogyatékosok?

 

         Gyerekek

         Szülők

         Házastársak

         Testvérek

         Munkatársak

         Szomszédok

         Iskolások

Gyerekek

         Sokszor az orvosok felajánlják a szülőknek, adják intézetbe gyereküket.

         A fogyatékos gyerekek szülei gyakran érzik magukat megbélyegezettnek

         Nincs megfelelő bölcsődei ellátás

         Nehéz óvodát találni

         Speciális iskolák

         Gyakran kollégiumi ellátás 6-7 éves kortól

Szülők

         Alacsony iskolai végzettség

         Függőség másoktól, mivel a környezet nem akadálymentes

         Létbizonytalanság

         Bezárkózottság

Testvérek

         Nincsenek közös programok

         Gátlásokat okozhat

         Külön iskolába járnak

         A szülők az ép testvérben bíznak, későbbi eltartás miatt


 

Miért lehet ez a viselkedés?

 

         Az ép és fogyatékos emberek nem ismerik egymást

         Külön intézményrendszerben nőttek fel

         A jelenlegi speciális oktatási rendszer 18 éves kor után akar integrálni

         Az érzelmi intelligencia hiánya a mai társadalomban

 

Integráció minden szinten, mint megoldás

         Integrált bölcsőde

         Integrált óvoda

         Integrált iskola

         Integrált munkahelyek

 

Az integráció akadályai az oktatásban

 

         A mai tanárok nem szívesen foglalkoznak fogyatékos gyerekekkel

         Magas osztálylétszámok

         A gyógypedagógus szakma és intézményrendszer védi a saját pozícióját

         A normál intézmények félnek a szülők reakciójától

         Nem 100%-os az akadálymentesítés

         A szülők féltik a fogyatékos gyereküket

         Finanszírozás

 

Integráció akadálya a munkahelyeken

 

         Kevés az akadálymentes vállalkozás

         Alacsony iskolai végzettség

         Diszkrimináció

         Korlátozott önrendelkezés

         Közlekedés

         Félelem a fogyatékosoktól

 

Akadályok típusai.

 

Fizikai

        Rámpa hiánya

        Hangjelzés hiánya

        Nem egyértelmű jelölések

 

A 2004. évi adatszolgáltatások alapján az önkormányzatok fenntartásában lévő középületek mintegy 13,3%-a volt akadálymentes. A minisztériumok fenntartásában lévő középületek tekintetében ez az arány igen eltérő annak függvényében, hogy az adott tárca fenntartásában hány középület van, átlagosan ez az arány 60-70%-os.

Az akadálymenetesítés kérdésköre többféleképpen is tetten érhető. A nonprofit szervezetek mindegyike alapvető feladatának tekinti a fogyatékos személyek részére az egyenlő hozzáférés esélyének biztosítását. Ezt biztosítja egyfelől az épületek akadálymentessé tételével, másfelől a társadalmi elfogadás segítésével. A Munkanélküliek, Álláskeresők és Segítők Egyesülete bérelt irodával rendelkezik, ahol főleg a mozgáskorlátozottak részére sok minden megoldott: lift küszöb, széles bejárat.

 

Mentális akadályok

 

      Kommunikáció hiánya

      Főleg értelmi sérültek részére

        Kommunikáció

        Kiszámíthatatlan ügyintézés

        Nehezen értelmezhető okiratok

 

Megoldás

         Civilek aktivitása

         Oktatás átalakítása

         Foglalkoztatás átalakítása

         Integráció

         A kormány hatékony erőforrás elosztása a területen

         A fogyatékosok jogainak az alkalmazása a döntésekben

 

A fogyatékos emberek gyakran még mindig korlátokkal szembesülnek, amikor megpróbálnak bizonyos hétköznapi tevékenységekbe bekapcsolódni. A leggyakrabban az alábbi problémákkal szembesülnek:

 

- Az épületek akadálymentességének hiánya;

- A közlekedéssel kapcsolatos nehézségek;

- Az emberek elutasító hozzáállása;

- Az akadálymentesség hiánya miatt a másoktól való függés az épületekhez való eljutás, bejutás.

Ezek az akadályok, nehézségek korlátozzák a fogyatékos emberek részvételét bizonyos közösségi tevékenységekben, illetve időnként aránytalanul nehézzé teszik azt. Ezért gyakran elszigetelten, az otthonukban, segítők által szervezett programokkal töltik el szabadidejüket.

Az idő múlásával nem gondolnám, hogy a fogyatékos emberek helyzete egyszerűbb lesz. Beletörődnek a helyzetükbe és meg tanulnak együtt élni a fogyatékosságukkal. Én úgy gondolom, hogy ők is élhetnek teljes életet. Ugyanúgy tanulhatnak, dolgozhatnak, találhatnak párt maguknak, és nevelhetnek gyereket. Persze ehhez a teljes élethez úgy gondolom elengedhetetlen az önelfogadás.

A XXI. században is fent állnak azok a problémák, amik évszázadokkal azelőtt.

Nagyon nehéz és küzdelmes a fogyatékos emberek élete.

Szerintem a legfontosabb dolog, hogy elfogadják önmagukat, és ne foglalkozzanak a külvilág véleményével.

A társadalomban pedig akkor tudna pozitív változás beállni, ha az érzékenyítést már gyerekkorban elkezdenénk.

Igenis fontos, hogy gyermekeink fogyatékos gyerekekkel együtt nőjenek fel és őket ne furcsa emberként kezeljék, csak azért mert máshogy néznek ki, vagy máshogy beszélnek.

Rajtunk van a felelősség, hogy gyermekeinket ilyen szellemiségben neveljük, és úgy gondolom jó úton haladunk.

 

 

Felhasznált irodalom:

A fogyatékos emberek Európába mennek

Fogyatékos identitás és befogadás

A fogyatékossággal élő fiatal felnőttek társadalmi integrálódásának esélyei és lehetőségei a mai Magyarországon

Dné.Sz.Erika

 
Tartalom

"Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!