Erlanet

Kapcsolatok, hirdetések
 
Ezt is tudnod kell!
 
Házigondozás-Otthonápolás-Gyógymasszázs
 
LEGIÓ PATRIA NOSTRA
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Chat
 
Ez is hasznos lehet
linkpont

Auto Backlink - Web Link Exchange - webcim.info - Start site

linkgyűjtemény

Search Engine

Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!

 Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Linkgyűjtemény és RSS gyűjtemény

Hoparduc Toplista

linkcsere

 websas.hu

Submit ExpressSubmit Express - SEO Services

 
erlanet
Biztonsági őrők továbbképzése
 
Felnőttenek szóló erotikus termékeket értékesítő webáruház +18
 
Biztonsági őrők továbbképzése-Tananyag 3

13

I.5.1.2. A bűncselekmény és a szabálysértés elkövetésén tetten ért személlyel kapcsolatos

intézkedések

A Be. alapján a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt bárki elfoghatja, köteles

azonban őt a nyomozó hatóságnak haladéktalanul átadni; ha erre nincs módja, a rendőrséget

értesíteni.

Az SzVMt. alapján a személy- és vagyonőr jogosult bűncselekmény, illetve szabálysértés

elkövetésének tetten érésekor

1. az elkövetőt a cselekmény abbahagyására felszólítani,

2. a cselekmény folytatását megakadályozni,

3. az elkövetőt elfogni,

4. az elkövető birtokában lévő bűncselekményből vagy szabálysértésből származó

dolgot elvenni,

5. az elkövetőtől a bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetéséhez használt dolgot

elvenni,

6. az elkövetőnél lévő támadásra alkalmas eszközt elvenni.

Az elfogott személyt – a rendőrség értesítését követően – haladéktalanul át kell adni az

ügyben eljárni jogosult nyomozó hatóság képviselőjének. Így kell eljárni a tetten ért

személytől elvett dolgokat illetően is.

Amennyiben a személy elfogására nem került sor, vagy visszatartása során a tetten ért

személy eltávozott, a rendőrség értesítése nem mellőzhető.

Bűncselekmény, illetve szabálysértés elkövetésének tetten érésekor – az elkövető

elfogásán kívül – a személy- és vagyonőr feladatai az alábbiak:

1. értesítse a rendőrséget,

2. a tetten érést haladéktalanul jelentse szolgálati elöljárójának, diszpécsernek,

munkahelyi vezetőjének stb.,

3. az üggyel érintett személyeket haladéktalanul értesítse (üzletbetörés esetén az

üzlet tulajdonosát),

4. biztosítsa a tárgyi bizonyítási eszközöket a rendőrség kiérkezéséig,

5. tanúkat kutasson fel,

6. a tanúkat kérje meg, hogy a rendőrség kiérkezéséig maradjanak a helyszínen,

7. amennyiben a tanúk nem akarják megvárni a rendőrök megérkezését, írja fel a

nevűket, elérhetőségüket, illetve kérdezze ki őket, hogy pontosan mit láttak,

8. nyomok keletkezése, illetve anyagmaradványok visszamaradása esetén azokat

biztosítsa a helyszínbiztosítás szabályai szerint,

9. amennyiben rendelkezésre állnak térfigyelő vagy vagyonvédelmi

kamerafelvételek gondoskodjon azok rendelkezésre állására, rendőrség részére

történő átadására,

10. amennyiben a tetten ért személy elfogásakor sérülést szenvedett, gondoskodjon az

elsősegélyben való részesítéséről, szükség esetén mentőkihívással (jegyezze fel a

kiérkező mentőorvos nevét, honnan érkeztek, a mentő rendszámát, a mentőorvos

által közölt elsődleges diagnózist, ha elszállították az elkövetőt, hogy melyik

kórházba, bent tartják-e stb., illetve a mentőkihívás és a mentő helyszínre

érkezésének időpontját),

11. amennyiben az elkövetőt nem sikerült elfogni, illetve visszatartani, akkor

jegyezze meg a személyleírását, ruházatát, különös ismertető jelét, nála lévő

14

tárgyakat, csomagot, ha gépkocsival távozott annak rendszámát, típusát, színét

stb.,

12. a helyszínre érkező rendőröket pontosan és részletesen tájékoztassa,

13. az elfogott személy rendőröknek történő átadását írásban (jegyzőkönyvben)

rögzítse (nevezett személyt sérülés és panasz nélkül átadtam, illetve átvettem),

14. az elfogásról két napon belül készítsen részletes írásbeli jelentést a munkáltatója

részére,

15. a tett intézkedéseit a szolgálati naplóban (eseménynaplóban) pontosan és

részletesen írja le.

I.5.1.3. Közterületnek nem minősülő létesítmény őrzése

A vagyonőrt az alábbi jogosultságok illetik meg a megbízó közterületnek nem minősülő

létesítményének őrzése során:

1. az általa őrzött területre belépő vagy az ott tartózkodó személyt felhívni:

1.1. kiléte igazolására,

1.2. a belépés, illetőleg a tartózkodás céljának közlésére,

1.3. jogosultságának igazolására,

2. a felhívás megtagadása vagy a közölt adatok nyilvánvaló valótlansága esetén – a

megbízó eltérő rendelkezésének hiányában – az érintett belépését, ott-tartózkodását

megtiltani, és távozásra felszólítani,

3. a területre belépő vagy onnan kilépő személyt csomag, illetve menet-, szállítási

okmány bemutatására felhívni,

4. a területen tartózkodó vagy onnan kilépő személyt csomagja tartalmának,

járművének, valamint a szállítmánynak bemutatására felhívni,

5. a jogsértő személyt magatartása abbahagyására felhívni,

6. az elektronikai vagyonvédelmi rendszert alkalmazni,

7. a területre belépők ellenőrzésére fegyver-, illetve robbanóanyag-kutató műszert

alkalmazni és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök bevitelét megtiltani.

A vagyonőr a csomag tartalmának, jármű és szállítmány bemutatására a szerződésből fakadó

kötelezettségei érvényesítése céljából, a tervezett intézkedése okának és céljának közlése

mellett akkor hívhat fel, ha:

1. megalapozottan feltehető, hogy az érintett bűncselekményből vagy szabálysértésből

származó olyan dolgot tart magánál, amelynek őrzése a személy- és vagyonőrnek

szerződésből fakadó kötelezettsége,

2. e dolgot a felszólítás ellenére sem adja át és az intézkedés a jogsértő cselekmény

megelőzése, megszakítása érdekében szükséges.

A személy- és vagyonőr a szerződésben megjelölt ingóságot – a szerződés keretei között – az

őrzött területen (létesítményen) kívül is – a fenti jogköre alkalmazásával – védhet, de

elektronikus megfigyelőrendszert közterületen nem alkalmazhat.

I.5.1.4. Rendezvénybiztosítási feladatok ellátása

A rendezvénybiztosítási feladatokat ellátó személy jogosult mindazon intézkedések

megtételére, amelyekre a személy- és vagyonőr jogosult. A rendezvénybiztosítási feladatokat

ellátó személy:

1. a zárt területen vagy helyen tartott rendezvényre belépő személyt a rendőrség,

illetve a rendezésért felelős személy intézkedése alapján, ha a szerződésből fakadó

15

kötelezettségeit érvényesíteni más módon nem tudja – különösen a testi sérülés

okozására alkalmas tárgyak bevitelének megakadályozása érdekében

a) csomagja tartalmának bemutatására felszólítani,

b) rajta és csomagján kizárólag fémtárgyak kimutatására alkalmas eszközt

alkalmazni,

c) ennek visszautasítása esetén, a rendezvényen való részvételét megtiltani.

2. a rendezvény megtartását akadályozó vagy zavaró, annak biztonságát veszélyeztető,

illetve az ott jogellenesen tartózkodó személyt

a) kilétének igazolására felszólítani,

b) a rendezvényen való részvételét megtiltani,

c) távozásra felszólítani,

d) amennyiben az érintett személy ennek nem tesz eleget, és az élet- és

vagyonbiztonság érdekében szükséges, a rendezvényről kivezetni.

3. a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó

sportrendezvényeken rendezői feladata során a sportról szóló törvényben

meghatározottak szerint, a sportrendezvényről eltávolítandó személyt a rendőrség

kiérkezéséig visszatartani, abban az esetben, ha személyazonosságát a személy- és

vagyonőr felhívásra nem igazolja.

4. a sportrendezvényen résztvevő ruházatának, csomagjainak átvizsgálására a

rendezvény biztosítását végző rendőr és a biztosítást végző rendező szerv

alkalmazottja vagy a rendező (személy- és vagyonőr) egyaránt jogosult.

I.5.1.5. Szállítmánykísérési, pénz és érték szállítási feladatok

A szállítmánykísérési, pénz és érték szállítási, a rendezvénybiztosítási feladatokat ellátó

személy- és vagyonőr jogosult felhívni

1. a szállítást jogtalanul akadályozó, illetve az őrzött vagy szállított érték biztonságát

veszélyeztető személyt kilétének igazolására,

2. a tevékenységét akadályozó, veszélyeztető magatartásának abbahagyására.

I.5.1.6. Közönség számára nyilvános magánterület őrzése

A közönség számára nyilvános magánterület védelme esetén a személy- és vagyonőr – jól

látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek

tájékozódását elősegítő módon – köteles figyelemfelhívó jelzést, ismertetést elhelyezni

1. a közterületnek nem minősülő létesítményének őrzése során meghatározott

intézkedésekről, azok lehetőségéről,

2. a területre bevinni tilos tárgyakról, azok jellegéről,

3. arról a tényről, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaznak

(térfigyelés),

4. az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés, valamint a

rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel

készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának

helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az

adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek az érintettek

jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről,

5. a személy- és vagyonőr intézkedései által okozott jogsérelem esetén igénybe vehető

eljárásokról.

16

Az intézkedések végrehajtása során a vagyonőrnek biztosítania kell, hogy az érintett személy

személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen

személy tudomására jutásától megóvja.

Ha a megbízó meghatározott dolgoknak, a közterületnek nem minősülő létesítményébe,

területére, illetve zárt területen vagy helyen tartott rendezvényére való bevitelét megtiltja,

biztosítani kell e dolgok biztonságos és harmadik személytől elzárt tárolását.

I.5.1.7. Elektronikus megfigyelőrendszer működtetése

A személy- és vagyonőr az elektronikus megfigyelőrendszer működése útján kép-, hang-,

valamint kép- és hangfelvételt a kötelezettségeit meghatározó szerződés keretei között, a

szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítése céljából, az adatvédelmi jogok érvényesítése

mellett, illetve meghatározott korlátozó rendelkezések betartásával készíthet, illetve kezelhet.

E tevékenysége során a személy- és vagyonőrzési feladatokat ellátó személy jogi értelemben

is adatkezelőnek minősül.

A személy- és vagyonőr elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag magánterületen, illetve a

magánterületnek a közönség számára nyilvános részén alkalmazhat, ha ehhez a természetes

személy kifejezetten hozzájárul.

Nem alkalmazható elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az

emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, próbafülkében, mosdóban, illemhelyen,

kórházi szobában és szociális intézmény lakóhelyiségében.

I.5.2. Az intézkedések során alkalmazható főbb mozzanatok végrehajtási taktikái

I.5.2.1. A jármű, valamint a csomag átvizsgálás taktikája

Az intézkedés során a jármű, valamint a csomag átvizsgálását az alábbiak szerint kell

végrehajtani.

1. A személy- és vagyonőr – például telephelyre történő be- és kiléptetés esetén – a

járművek átvizsgálását külső szemrevételezéssel kezdje, majd az utastérrel,

csomagtérrel, végezetül – amennyiben az indokolt, vagy a végrehajtott feladat részét

képezi – a motortérrel folytassa. Az ajtókat, a csomagtartót és a motorháztetőt a

járművezetővel nyitassa ki.

2. A járművek átvizsgálása során a járművezetőt, az utasokat minden esetben szállíttassa

ki a járműből. A csomagtérbe, motortérbe a személy- és vagyonőr csak akkor hajoljon

be, ha az intézkedés alá vont személy olyan távolságra áll, hogy ellene a csomagtartó

vagy a motorház tetejének lecsukásával támadást ne tudjon végrehajtani.

3. Csomagok, rakományok, illetve különféle tárgyak ellenőrzése során azok kiszedésére,

mozgatására a jármű vezetőjét kérje fel. Ha a jármű vezetője a felkérésnek nem tesz

eleget, akkor őt a személy- és vagyonőr állítsa félre, helyette más személyt kérjen fel.

Végső soron a tárgyak mozgatását a személy- és vagyonőr is végezheti, ha őt a társa

biztosítani tudja és arra az őrségutasítás (technikai szabályzat) lehetőséget biztosít.

4. Támadásra alkalmas eszköz hirtelen elővételének megakadályozása érdekében a

rakodást végző személy kezét folyamatosan figyelni kell.

5. Hatósági plombával, vámzárral (zárjeggyel) biztosított árufuvarozás esetén a zárat

nem lehet felnyitni, vagy felnyittatni. Épségének, sértetlenségének ellenőrzése

azonban végrehajtható.

17

I.5.2.2. A ruházat átvizsgálásának taktikája

Külön törvényi felhatalmazás alapján – például sportrendezvényen történő beléptetésnél – a

személy- és vagyonőri tevékenységet végző személy részére biztosított a ruházatátvizsgálás

végrehajtásának lehetősége is. A rendkívül nagy körültekintést és gyakorlatot igénylő

folyamat során az alábbi, kiemelten fontos végrehajtási kritériumoknak érvényt kell szerezni:

1. az átvizsgálást végrehajtó személy- és vagyonőrnek stabil, biztonságos testtartást kell

felvennie,

2. a személy- és vagyonőrnek mindvégig törekednie kell arra, hogy a számára biztosított

támadáselhárító eszközeit – szükség szerint – akadálytalanul használni tudja,

3. az átvizsgálást úgy kell végrehajtani, hogy az nyugodt, határozott, szisztematikus, de

viszonylag gyors legyen,

4. kerülni kell a kapkodó mozdulatokat és felületes, elnagyolt módon történő

végrehajtást,

5. amennyiben az átvizsgálás során feltalálásra kerül egy szúró-, vágóeszköz, illetve

egyéb veszélyes eszköz, minden esetben folytatni kell az átvizsgálást, mert

feltételezhető, hogy az intézkedés alá vont személy további hasonló eszközöket is

birtokol,

6. a ruházatot ne ütögessük, hanem simítással, esetleg gyűrögetéssel vizsgáljuk át,

fokozott figyelemmel az esetlegesen elrejtett eszközökre,

7. az átvizsgálás során először az ellenőrzött személy által közvetlenül elérhető testzónákat

kell átvizsgálni,

 
Tartalom

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!