Erlanet

Kapcsolatok, hirdetések
 
Ezt is tudnod kell!
 
Házigondozás-Otthonápolás-Gyógymasszázs
 
LEGIÓ PATRIA NOSTRA
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Chat
 
Ez is hasznos lehet
linkpont

Auto Backlink - Web Link Exchange - webcim.info - Start site

linkgyűjtemény

Search Engine

Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!

 Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Linkgyűjtemény és RSS gyűjtemény

Hoparduc Toplista

linkcsere

 websas.hu

Submit ExpressSubmit Express - SEO Services

 
erlanet
Biztonsági őrők továbbképzése
 
Felnőttenek szóló erotikus termékeket értékesítő webáruház +18
 
Biztonsági őrők továbbképzése-Tananyag 4.

 

8. célszerű, ha az átvizsgálás során folyamatosan kommunikál a személy- és vagyonőr az

átvizsgálandó személlyel, mert ez által lekötheti a figyelmét, illetve kontrollálhatja

szándékát a kérdéseire adott válaszok és a talált eszközök vonatkozásában,

9. folyamatosan figyelemmel kell kísérni az átvizsgálandó személy aktuális pszichés

állapotát, magatartását, viselkedését, reakcióit,

10. amennyiben lehetőség van rá, törekedni kell arra, hogy az átvizsgálandó személy

instabil, az intézkedés akadályozására, támadásra alkalmatlan helyzetben legyen,

11. az elvett eszközöket biztonságba kell helyezni, szavatolva, hogy illetéktelen ne

férhessen hozzá,

12. a ruházat átvizsgálása semmilyen körülmények között sem történhet szeméremsértő

módon.

A ruházat átvizsgálását az intézkedés alá vont személlyel azonos nemű személy- és vagyonőr

hajthatja végre (pl.: labdarúgó mérkőzésre történő beléptetés végrehajtása során).

I.5.2.3. Az ittas valamint a kábítószer hatása alatt álló személyekkel szembeni

intézkedések taktikája

Az ittas személyekkel szemben történő intézkedés, a kommunikáció módjai:

1. Az ittas emberek magatartása teljesen kiszámíthatatlan, gyakran ellentmondóan,

logikátlanul cselekszenek, apátiából indulatosságba csaphatnak át, ezzel

veszélyeztetve a személy- és vagyonőr testi épségét.

2. Az ittas személyekkel szembeni intézkedés óvatosságot, fokozott figyelmet,

körültekintést igényel.

3. A személy- és vagyonőr ne bocsátkozzon vitába az ittas személlyel, ne fordítson neki

hátat.

18

4. Az ittas személyek rendkívül érzéketlenek a fájdalomra és más külső behatásokra,

fizikai erejük megsokszorozódhat, ezt minden esetben számításba kell venni.

A kábítószer hatása alatt álló személyekkel szemben történő intézkedés, a kommunikáció

módjai:

1. A kábítószer használata személyiségkárosodást okoz, amelynek külső, fizikai nyomai

is vannak. Előfordulhatnak magatartási zavarok, zavartság, agresszivitás.

2. A kábítószert élvezőkkel szembeni intézkedéshez elővigyázatosságra, figyelemre,

mindemellett pedig határozottságra van szükség.

3. A kommunikáció során a lehető legrövidebben, egyértelműen kell fogalmazni, kerülni

indokolt a bonyolult megfogalmazásokat, az összetett mondatok használatát.

1.5.3. A támadáselhárító eszközök alkalmazása

A személy- és vagyonőr feladatainak ellátása során – az alábbi kötelmek figyelembe

vétele mellett –

1. arányos mérvű kényszerítő testi erőt,

2. vegyi eszközt (gázspray),

3. gumibotot,

4. őrkutyát,

5. lőfegyvert

alkalmazhat.

A személy- és vagyonőr arányos mérvű kényszerítő testi erő alkalmazásával

1. a védett személy biztonságát fenyegető támadást elháríthatja,

2. a védett létesítménybe, területre való jogosulatlan belépést megakadályozhatja, a

jogosulatlanul bent tartózkodót onnan eltávolíthatja,

3. a rendezvényt zavaró vagy annak biztonságát veszélyeztető személyt a

rendezvényről eltávolíthatja,

4. a pénz- és értékszállítást jogtalanul akadályozó személyt eltávolíthatja, illetve a

szállítmány biztonságát fenyegető támadást elháríthatja.

A személy- és vagyonőr a feladata ellátása során vegyi eszközt (gázsprayt), gumibotot,

őrkutyát, valamint – az erre vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint –

lőfegyvert tarthat magánál, de azokat csak jogos védelmi helyzetben, illetve végszükség

esetén alkalmazhatja. (A kutyavezető-vagyonőr részére az Országos Képzési Jegyzék

szakképesítési ráépülést ír elő!)

Közterületen őrkutyát igénybe vevő kutyavezető-vagyonőr a tevékenységét csak a

rendészetért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételeknek eleget tevő,

engedéllyel rendelkező kutyavezető-képző iskolák által minősített (vizsgáztatott) kutyával

láthatja el.

Amennyiben a személy- és vagyonőr a szolgálatteljesítése, illetve feladatai ellátása során

arányos mérvű kényszerítő testi erőt, valamint jogos védelmi helyzetben vagy

végszükségben támadáselhárító eszközt alkalmazott, az alábbiak szerint járjon el:

1. haladéktalanul jelentse szolgálati elöljárójának, diszpécsernek, munkahelyi

vezetőjének stb.,

2. értesítse a rendőrséget,

3. biztosítsa a tárgyi bizonyítási eszközöket a rendőrség kiérkezéséig,

19

4. amennyiben a rendőrség a helyszínre nem vonul ki, a tárgyi bizonyítási

eszközöket mellékelje a jelentéséhez,

5. tanúkat kutasson fel,

6. a tanúkat kérje meg, hogy a rendőrség kiérkezéséig maradjanak a helyszínen,

7. amennyiben a tanúk nem akarják megvárni a rendőrök megérkezését, vagy a

rendőrök nem vonulnak ki, írja fel a nevűket, elérhetőségüket,

8. nyomok keletkezése, illetve anyagmaradványok visszamaradása esetén azokat

biztosítsa a helyszínbiztosítás szabályai szerint,

9. ha változtatott a helyszínen, akkor arról adjon pontos tájékoztatást a kiérkező

rendőröknek (mit és miért változtatott),

10. amennyiben rendelkezésre állnak térfigyelő vagy vagyonvédelmi

kamerafelvételek gondoskodjon azok rendelkezésre állására, rendőrség részére

történő átadására,

11. amennyiben a személy sérülést szenvedett gondoskodjon az elsősegélyben való

részesítéséről, szükség esetén mentőkihívással (jegyezze fel a kiérkező

mentőorvos nevét, honnan érkeztek, a mentő rendszámát, a mentőorvos által

közölt elsődleges diagnózist, ha elszállították a személyt, hogy melyik kórházba,

bent tartják-e stb., illetve a mentőkihívás és a mentő helyszínre érkezésének

időpontját),

12. amennyiben a személy a helyszínről eltávozott, akkor jegyezze meg a

személyleírását, ruházatát, különös ismertető jelét, nála lévő tárgyakat,

csomagot, ha gépkocsival távozott annak rendszámát, típusát, színét stb.,

13. a helyszínre érkező rendőröket pontosan és részletesen tájékoztassa,

14. az arányos mérvű kényszerítő testi erő, illetve a támadáselhárító eszköz

alkalmazásáról két napon belül készítsen részletes írásbeli jelentést a

munkáltatója részére,

15. a tett intézkedéseit a szolgálati naplóban (eseménynaplóban) pontosan és

részletesen írja le.

I.6. Az intézkedéssel, kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz és annak

kivizsgálása

I.6.1. Jelentéstétel intézkedésről, kényszerítő eszközök alkalmazásáról

A személy- és vagyonőrnek az intézkedéséről, amennyiben kényszerítő eszközök

alkalmazására is sor került szóban – haladéktalanul, rövid úton – jelentést kell tennie a

munkáltatójának.

Az intézkedés vagy kényszerítő eszköz alkalmazását követően a személy- és vagyonőr –

két napon belül – írásban jelentést készít a munkáltatója részére, a munkáltató az

intézkedés vagy kényszerítő eszköz alkalmazásának jogszerűségét kivizsgálja.

A kivizsgálás során a munkáltató

1. kényszerítő eszköz alkalmazásával okozott sérülés esetén meghallgatja azt,

1.1. akivel szemben a kényszerítő eszközt alkalmazták, valamint

1.2. azt, aki az eseménynél jelen volt és meghallgatása a tényállás tisztázását

elősegítheti,

feltéve, hogy a meghallgatandó személy – ide nem értve a személy- és vagyonőrt – a

meghallgatásához hozzájárult,

2. tisztázza a személy- és vagyonőr jelentésében észlelt esetleges ellentmondásokat,

továbbá

20

3. a rendelkezésre álló adatok alapján vizsgálja ki a kényszerítő eszköz alkalmazásának

jogszerűségét abban az esetben, ha az a) pontban foglaltak alapján hozzájárulásra

jogosult személy a meghallgatását vagy a válaszadást megtagadja, illetve elérhetősége

a munkáltató írásos megkeresésének kibocsátását követő 30 napon belül nem vált

ismertté.

A munkáltató a kivizsgálás során tett megállapításait írásban rögzíti. Ennek során állást foglal

a jogszerűség, ezzel összefüggésben a szükségesség és az arányosság követelményének

megtartásáról.

I.6.1.1. A jelentések tartalmi, formai követelményei

Az írásbeli jelentés tartalmazza

1. annak a személynek a nevét, akivel szemben az intézkedést vagy kényszerítő

eszközt alkalmazták,

2. az intézkedés vagy kényszerítő eszköz

2.1. alkalmazásának helyszínét,

2.2. alkalmazásának időpontját,

2.3. alkalmazásának időtartamát,

2.4. alkalmazásával szembeni ellenszegülés módját,

2.5. típusát,

2.6. alkalmazásának rövid leírását,

3. a kényszerítő eszköz alkalmazása során okozott sérülés bekövetkezését és

leírását, esetleges egészségügyi ellátás esetén a mentőtiszt, vagy orvos nevét,

amennyiben elszállították a sérültet, akkor az egészségügyi intézmény

megnevezését,

4. a jogellenes magatartás abbahagyására történt-e felszólítás, ha nem, ennek mi

volt az oka,

5. a kényszerítő eszköz alkalmazására történt-e előzetes figyelmeztetés, ha nem,

ennek mi volt az oka,

6. amennyiben keletkezett anyagi kár, annak mértékét,

7. mi történt a sérülttel, ellátására történt-e intézkedés, ha nem, ennek mi volt az

oka,

8. a támadásra használt eszköz leírását, ha támadás miatt történt a kényszerítő

eszköz alkalmazása,

9. a tanúk természetes személyazonosító adatait és lakcímét, valamint

10. az alkalmazást lehetővé tevő valamennyi jogszabályhelyre történő hivatkozást.

I.6.2. A személy- és vagyonőr intézkedésével, az általa alkalmazott kényszerítő eszköz

alkalmazásával kapcsolatos panasz

A személy- és vagyonőr intézkedése esetében az, akinek jogát vagy jogos érdekét sértette az

SzVMt-ben meghatározott kényszerítő eszköz alkalmazása a személy- és vagyonvédelmi,

valamint magánnyomozói kamarához (továbbiakban: kamara) fordulhat panasszal.

A kamaránál a panaszt a kényszerítő eszköz alkalmazásától, ha pedig a panasz előterjesztője

az őt ért jogsérelemről később szerzett tudomást, a tudomásszerzéstől számított nyolc napon,

de legkésőbb a kényszerítő eszköz alkalmazásának időpontjától számított három hónapon

belül lehet előterjeszteni.

21

Az intézkedést foganatosító személy- és vagyonőrrel szemben benyújtott panaszt az

intézkedés helye szerint illetékes az alapszabályban meghatározott területi szervezet bírálja el

harminc napon belül közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint.

Az első fokú döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálását az országos szervezet

alapszabályában kijelölt szerve bírálja el.

I.7. A rendészeti feladatokat ellátó személyek

I.7.1. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek köre

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX.

törvény vezette be a jogi környezetbe a rendészeti feladatokat ellátó személyek fogalmát,

azzal, hogy egyértelműen definiálta az e körbe tartozókat csakúgy, mint a részükre biztosított

jogosultságokat.

Ennek értelmében rendészeti feladatokat ellátó személynek minősül:

1. a természetvédelmi őr,

2. az erdővédelmi szolgálat tagja,

3. a hegyőr,

4. a formaruházatnál meghatározottak kivételével a hivatásos vadász,

5. az erdészeti szakszemélyzet,

6. a jogosult erdészeti szakszemélyzet,

7. a halászati őr,

8. a közterület-felügyelő,

9. az önkormányzati természetvédelmi őr,

10. a mezőőr.

A rendészeti feladatokat ellátó személyt intézkedési és kényszerítőeszköz-használati

jogosultság illeti meg a feladatai ellátása során.

A rendészeti feladatokat ellátó személyt az intézkedés során a külön jogszabályban

meghatározott

1. egyen- vagy formaruhája,

2. a szolgálati igazolványa és

3. a szolgálati jelvénye

igazolja.

A szolgálati igazolvány tartalmazza

1. a rendészeti feladatokat ellátó személy

1.1. családi és utónevét,

1.2. fényképét,

1.3. feladatkörét (pl.: „halászati őr”, vagy „közterület-felügyelő”, stb.),

2. a munkáltatójának nevét,

3. a kibocsátó megnevezését, valamint

4. az igazolvány egyedi azonosítóját (azonosító szám).

Fontos kihangsúlyozni, hogy sem a személy- és vagyonőr, sem pedig a polgárőr nem

minősül rendészeti feladatokat ellátó személynek. Éppen ezért nem illetik meg az e körbe

22

tartozókat a rendészeti feladatokat ellátó személyek, intézkedési- és a kényszerítőeszköz

használati jogosultságai sem!

I.8. Az önkormányzati rendészeti szerv és a segédfelügyelő

I.8.1. Az önkormányzati rendészeti szerv létrehozása, feladatai

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a

települési és a fővárosi önkormányzat a helyi közbiztonságról, vagyonának, más értékének

védelméről kényszerítő eszköz alkalmazására önálló költségvetési, vagy az önkormányzat

szervezet belül kialakított szervezet létrehozásával is gondoskodhat.

Ennek alapján – a községi, a városi képviselő-testület, a megyei jogú városi közgyűlés, a

fővárosban a fővárosi kerületi képviselő-testület és a közgyűlés – a polgármesteri

(főpolgármesteri) hivatal a meghatározott feladat ellátása érdekében belső szervezeti

egységként, önálló költségvetési szervként, költségvetési szerv belső szervezeti egységeként

önkormányzati rendészeti szervet hozhat létre. A szabályozás értelmében önkormányzati

rendészeti szervet több önkormányzat, társulásos formában is működtethet.

Az önkormányzati rendészeti szerv tagjaként foglalkoztatható

1. az önkormányzati természetvédelmi őr,

2. a közterület-felügyelő,

3. a mezőőr,

4. az erdészeti szakszemélyzet,

5. a jogosult erdészeti szakszemélyzet

6. a halászati őr és

7. a segédfelügyelő.

I.8.2. A segédfelügyelő alkalmazásának feltételei és a segédfelügyelők feladatai

A rendészeti feladatokat ellátó személyek jogszabályban meghatározott tevékenységét az

önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazotti vagy a munka törvénykönyvéről szóló

törvény hatálya alá tartozó munkavállalás keretében az önkormányzati segédfelügyelő is

támogathatja. Ez a feladatkör szintén újdonság, korábban ilyen – jogilag is egyértelműen

meghatározott – „szereplő” nem volt megtalálható a közrend, közbiztonság körében

tevékenykedő személyek között.

Folyt. Köv.

 
Tartalom

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!