Erlanet

Kapcsolatok, hirdetések
 
Ezt is tudnod kell!
 
Házigondozás-Otthonápolás-Gyógymasszázs
 
LEGIÓ PATRIA NOSTRA
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Chat
 
Ez is hasznos lehet
linkpont

Auto Backlink - Web Link Exchange - webcim.info - Start site

linkgyűjtemény

Search Engine

Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!

 Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Linkgyűjtemény és RSS gyűjtemény

Hoparduc Toplista

linkcsere

 websas.hu

Submit ExpressSubmit Express - SEO Services

 
erlanet
Biztonsági őrők továbbképzése
 
Felnőttenek szóló erotikus termékeket értékesítő webáruház +18
 
Biztonsági őrők továbbképzése-Tananyag 6.

 A büntetés felelősségi szankció, a bíróság csak büntethető elkövetővel szemben szabhat

ki büntetést, ezzel szemben az intézkedéseknek az alapja a büntetendő cselekmény.

III.2.1. A büntetések

III.2.1.1. Büntetések

1. a szabadságvesztés,

2. az elzárás,

3. a közérdekű munka,

4. a pénzbüntetés,

5. a foglalkozástól eltiltás,

6. a járművezetéstől eltiltás,

7. a kitiltás,

8. a sportrendezvények látogatásától való eltiltás,

9. a kiutasítás.

III.2.1.2. Mellékbüntetés

A Btk. szankciórendszerének letisztulását jelzi, hogy jelenleg már csak egy

mellékbüntetési forma, a közügyektől eltiltás alkalmazható.

III.2.2. Az intézkedések

Intézkedések:

1. a megrovás,

2. a próbára bocsátás,

3. a jóvátételi munka,

4. a pártfogó felügyelet,

5. az elkobzás,

6. a vagyonelkobzás,

7. az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele,

8. a kényszergyógykezelés,

30

9. a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény

szerinti intézkedések.

III.3. A Büntető Törvénykönyvben definiált fő fogalmi kategóriák

Az alábbiakban olyan fogalmak meghatározásáról szólunk, amelyek ismerete bizonyos

esetekben fontossággal bírhat a személy- és vagyonőri tevékenység ellátása során.

III.3.1. Hivatalos személy

Hivatalos személy:

1. a köztársasági elnök,

2. az országgyűlési képviselő,

3. a nemzetiségi szószóló,

4. a Magyarországon megválasztott európai parlamenti képviselő,

5. az alkotmánybíró,

6. a miniszterelnök,

7. a miniszter,

8. az államtitkár,

9. a közigazgatási államtitkár,

10. a helyettes államtitkár,

11. a kormánymegbízott,

12. a bíró,

13. az ügyész,

14. a választott bíró,

15. az alapvető jogok biztosa és helyettese,

16. a közjegyző és a közjegyző-helyettes,

17. az önálló bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó-helyettes és a végrehajtói

kézbesítésre felhatalmazott önálló bírósági végrehajtó jelölt,

18. a helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati képviselő-testület tagja,

19. a Magyar Honvédség állományilletékes parancsnoka,

20. a hajó vagy a légi jármű parancsnoka, ha a nyomozó hatóságra vonatkozó

rendelkezések alkalmazására jogosult,

21. azon közhatalmi feladatot ellátó, vagy szolgálatot teljesítő személy, akinek a

tevékenysége

21.1. az Alkotmánybíróságnál,

21.2. a Köztársasági Elnök Hivatalánál,

21.3. az Országgyűlés Hivatalánál,

21.4. az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalánál,

21.5. a Magyar Nemzeti Banknál,

21.6. az Állami Számvevőszéknél,

21.7. bíróságnál,

21.8. ügyészségnél,

21.9. minisztériumnál,

21.10. autonóm államigazgatási szervnél,

21.11. kormányhivatalnál,

21.12. központi hivatalnál,

21.13. önálló szabályozó szervnél,

21.14. rendvédelmi szervnél,

21.15. a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál,

31

21.16. az Országgyűlési Őrségnél,

21.17. fővárosi vagy megyei kormányhivatalnál,

21.18. önkormányzati igazgatási szervnél,

21.19. megyei intézményfenntartó központnál vagy köztestületnél

az adott szerv rendeltetésszerű működéséhez tartozik.

III.3.2. A közfeladatot ellátó személy

A hivatalos személyek köre mellett a másik gyakran használt köz- és büntetőjogi fogalom a

közfeladatot ellátó személy, mint olyan, aki valamely tevékenységével összefüggésben

jogosult a nagyobb fenyegetettséget feltételező, fokozott büntetőjogi védelemre.

Közfeladatot ellátó személy:

1. a Magyar Honvédség szolgálati feladatot teljesítő katonája;

2. a polgári védelmi szervezetbe beosztott és polgári védelmi szolgálatot teljesítő

személy;

3. a polgárőr, a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvényben

meghatározott tevékenységének ellátása során;

4. a nyilvántartásba vett egyház lelkésze, valamint az alapcélként vallási tevékenységet

végző egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja;

5. a bírósági vagy más hatósági eljárásban

a) a védő,

b) a jogi képviselő,

c) a szakértő, és

d) a hivatalos személynek nem minősülő kézbesítési végrehajtó;

6. az egészségügyi dolgozó és az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló

jogviszonyban álló más személy az egészségügyről szóló törvényben meghatározott

esetekben;

7. az állami mentőszolgálat, valamint a mentésre feljogosított más szervezet tagja a

mentéssel és betegszállítással összefüggésben;

8. az önkéntes és a létesítményi tűzoltóság, valamint a tűzoltó-egyesület tagja a tűzoltási

és műszaki mentési feladatainak ellátása során;

9. a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott esetben a pedagógus,

valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott, továbbá a nemzeti

felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott esetben a felsőoktatási intézmény

oktatója, tanára és tudományos kutatója;

10. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, valamint a

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott

munkakörben foglalkoztatott személy e tevékenységének gyakorlása során;

11. az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet tagja, az erdőről, az

erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott

tevékenysége körében;

12. a hivatásos vadász, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

szóló törvényben meghatározott tevékenysége körében;

13. a halászati őr, a halászatról és a horgászatról szóló törvényben meghatározott

tevékenysége körében;

14. a közösségi közlekedési eszközt működtető gazdálkodó szervezetnél végrehajtói

feladatot ellátó személy e tevékenysége során;

32

15. az egyetemes postai szolgáltatónál ügyfélkapcsolati feladatot ellátó személy e

tevékenysége során.

A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató, az SzVMt. hatálya alá tartozó személy

nem minősül közfeladatot ellátó személynek.

III.3.3. Erőszakos magatartás

Erőszakos magatartásnak minősül a más személyre gyakorolt támadó jellegű fizikai ráhatás,

abban az esetben is, ha az egyébként nem alkalmas testi sérülés okozására.

III.3.4. Fegyveres elkövetés

Fegyveresen követi el a bűncselekményt, aki

1. lőfegyvert,

2. robbanóanyagot,

3. robbantószert,

4. robbanóanyag vagy robbantószer felhasználására szolgáló készüléket tart magánál,

vagy

5. a bűncselekményt lőfegyver, robbanóanyag, illetve robbantószer utánzatával

fenyegetve követi el.

III.3.5. Felfegyverkezve elkövetés

Felfegyverkezve követi el a bűncselekményt, aki az ellenállás leküzdése vagy

megakadályozása érdekében az élet kioltására alkalmas eszközt tart magánál.

III.3.6. Érték, kár, vagyoni hátrány

A Btk. alkalmazásában az érték, a kár, valamint a vagyoni hátrány

1. ötvenezer-egy és ötszázezer forint között kisebb,

2. ötszázezer-egy és ötmillió forint között nagyobb,

3. ötmillió-egy és ötvenmillió forint között jelentős,

4. ötvenmillió-egy és ötszázmillió forint között különösen nagy,

5. ötszázmillió forint felett különösen jelentős.

33

IV. Fejezet: Egyes bűncselekmények és szabálysértések

A legfontosabb jogsértések szabálysértésként és/vagy bűncselekményként történő

„besorolását”, egymáshoz való viszonyukat – jellegük szerinti felosztásban – az alábbi

táblázatban szemléltetjük.

Bűncselekmények Szabálysértések

Vagyon elleni (részben

erőszakos személy

elleni)

bűncselekmények

Csalás

Rablás

Kifosztás

Zsarolás

Rongálás Rongálás

Tulajdon elleni

szabálysértések

Jogtalan elsajátítás Jogtalan elsajátítás

Lopás Lopás

Sikkasztás Sikkasztás

Hűtlen kezelés Hűtlen kezelés

Orgazdaság Orgazdaság

Köznyugalom elleni

bűncselekmények

Közösség elleni izgatás

Önkényuralmi jelképek

használata

Garázdaság Garázdaság

Rendbontás Rendzavarás

Önbíráskodás

Rendészeti

bűncselekmények

Közbiztonsági

tevékenység jogellenes

szervezése

Közbiztonsági

tevékenység

jogosulatlan végzése

Lőfegyverrel

kapcsolatos

szabálysértés

Az emberi

méltóság, a

személyi szabadság

és a közrend elleni

szabálysértések

A szabadság és az

emberi méltóság elleni

bűncselekmények

Becsületsértés Becsületsértés

A közbiztonságra

különösen

veszélyes eszközzel

kapcsolatos

szabálysértés

Kényszerítés

Szeszesitalárusítás,

-

kiszolgálás és -

fogyasztás

tilalmának

megszegése

Visszaélés személyes

adattal

Személyazonosság

igazolásával

kapcsolatos

kötelességek

megszegése

Az élet és testi épség és

egészség ellen

elkövetett

bűncselekmények

Testi sértés

A kitiltás, illetve az

eltiltás

szabályainak

megszegése

Foglalkozás körében

elkövetett veszélyeztetés

Szexuális

szolgáltatásra való

felhívás tilalma

Segítségnyújtás

elmulasztása

Koldulás

Közegészség elleni

bűncselekmények

Hulladékgazdálkodás

rendjének megsértése

Köztisztasági

szabálysértés

Visszaélés kábítószerrel

Igazságszolgáltatás

elleni

bűncselekmények

Hatóság félrevezetése Valótlan bejelentés

Bűnpártolás

34

Emberölés

Btk. 160. § (1) Aki mást megöl, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő

szabadságvesztéssel büntetendő.

Példa:

Az elkövető „most megöllek, te szemét” szavak előre bocsátásával a sértettet többször egy

konyhakéssel megszúrja, amelynek következtében a sértet életét veszti. Az elkövető a sértettet

ölési szándékkal gyógyszerrel megmérgezi, aki a mérgezésbe belehal.

Erős felindulásban elkövetett emberölés

Btk. 161. § Aki mást méltányolható okból származó erős felindulásban megöl, bűntett

miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ezen tényállás megállapításának feltétele, hogy az ölési szándék erős felindulásban

keletkezzen. Az erős felindulás méltányolható (külső) okból származzon, az elkövető ölési

cselekményét is erős felindulásban (szinte azonnal) hajtsa végre.

Példa:

Az elkövető (férj) hazamegy a munkából és a feleségét a hálószobában egy idegen férfival

intim kapcsolatban találja. Felkapja az asztalon lévő ollót és beleszúrja az idegen férfiba, aki a

szúrástól okozott sérülésbe belehal.

Testi sértés

Btk. 164. § (1) Aki más testi épségét vagy egészségét sérti, testi sértést követ el.

(2) Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon belül gyógyul, az elkövető

könnyű testi sértés vétsége miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon túl gyógyul, az elkövető

súlyos testi sértés bűntette miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az emberi testet az orvostudomány akkor nevezi épnek, ha az emberi test szervei helyesen

funkcionálnak. Az egészség fogalmán az emberi test zavartalan működése, a testet alkotó

anatómiai egységek és szervek helyes funkcionálása értendő. Mindez nem jelenti azt, hogy a

támadás beteg vagy sérült ember ellen nem irányulhat, a védelem tárgya a meglévő állapot.

A fájdalomokozás nem feltétele a testi sértésnek. Önmagában a testi bántalmazás, sérülés

hiányában, nem minősül testi sértésnek. A nyitott tenyérrel adott pofon sérülés hiányában

inkább becsületsértésnek minősül.

Példa:

Két férfi egy kocsmában iszogat, amely során szóváltásba keverednek az előző napi

focimeccs megbeszélése kapcsán. Az egyikük megunva a másik érvelését ököllel arcon üti a

másikat, akinek az ütés következményeként eltörik az orra, nyolc napon túl gyógyuló, súlyos

testi sértést szenved.

35

Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés

Btk. 165. § (1) Aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások életét, testi

épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést

okoz, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(4) E § alkalmazásában foglalkozási szabály a lőfegyver, a robbantószer és a robbanóanyag

használatára és kezelésére vonatkozó szabály is.

A bűncselekmény elkövetője az lehet, aki valamely meghatározott foglalkozási szabály

hatálya alatt áll, a bűncselekmény elkövetési magatartása a foglalkozási szabályszegés. Nem

Folyt. Köv.

 
Tartalom

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!