Erlanet

Kapcsolatok, hirdetések
 
Ezt is tudnod kell!
 
Házigondozás-Otthonápolás-Gyógymasszázs
 
LEGIÓ PATRIA NOSTRA
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Chat
 
Ez is hasznos lehet
linkpont

Auto Backlink - Web Link Exchange - webcim.info - Start site

linkgyűjtemény

Search Engine

Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!

 Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Linkgyűjtemény és RSS gyűjtemény

Hoparduc Toplista

linkcsere

 websas.hu

Submit ExpressSubmit Express - SEO Services

 
erlanet
Biztonsági őrők továbbképzése
 
Felnőttenek szóló erotikus termékeket értékesítő webáruház +18
 
Biztonsági őrők továbbképzése-Tananyag 7.

 

Nem lényeges, hogy az elkövető a tevékenységet hatósági engedély alapján, főfoglalkozásként,

keresetszerzésként űzi-e vagy pedig alkalomszerűen. A lőfegyver használatára és kezelésére

vonatkozó szabályok is e körbe tartoznak.

A foglalkozási szabályok négy nagy csoportját lehet megkülönböztetni:

1. a munkavédelmi és balesetelhárító szabályok,

2. az építkezéssel kapcsolatos műszaki, statikai szabályok, technológiai leírások,

3. az orvosi tevékenységgel kapcsolatos szabályok,

4. a lőfegyver használatára és kezelésére vonatkozó szabályok.

Példa:

Egy férfi a gépkocsiját elviszi egy gumiszerelőhöz, hogy a nyári gumiját télire cserélje. A

kerékcserét követően a szerelő az egyik kerék csavarjait elfelejti visszaszerelni, aminek

következtében a kerék közlekedés közben leesik és a gépkocsi egy másik gépkocsinak

ütközik, közúti balesetet okozva.

Segítségnyújtás elmulasztása

Btk. 166. § (1) Aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek,

akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétség miatt két évig terjedő

szabadságvesztéssel büntetendő.

A segítségnyújtásnak olyannak kell lennie, amely az eset körülményeit figyelembe véve az

elkövetőtől elvárható.

Példa:

Az a gyalogos, aki a járdán sétálva lát egy eszméletlenül, vérző fejjel fekvő sérült személyt és

elsétál mellette, az elköveti a bűncselekményt.

Garázdaság

Btk. 339. § (1) Aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely

alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, ha súlyosabb

bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel

büntetendő.

Kihívóan közösségellenesség a társadalmi együttélési szabályok tudatos semmibevételét

jelenti, aktív, nyílt szembeszegülést az általános elvárt magatartásformákkal.

Az erőszakos magatartás tanúsítása, amely erőszak egyaránt irányulhat személy ellen a

sértett testének támadó szándékú érintésével, de dolog ellen is, abban állagsérelmet okozva.

36

A magatartás megbotránkozás vagy riadalom keltésére alkalmas kell legyen.

Megbotránkozáson a környezet negatív reagálását, amíg riadalmon ijedséget, félelmet kell

érteni, annak tényleges bekövetkezése nem törvényi feltétel.

Példa:

Az a személy, aki az utcán kiabál, a járókelőket molesztálja, lökdösi, illetve a

szemeteskukákat felborítja, rugdossa, elköveti a garázdaság bűncselekményét. Amennyiben a

személy kiabál, molesztálja a gyalogosokat – de sem személy, sem dolog elleni erőszakot nem

valósít meg – garázdaság szabálysértését követi el.

Mindkét jogsértés megvalósulásának feltétele, hogy az elkövető magatartása kihívóan

közösségellenes legyen, másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen.

Rendbontás

Btk. 340. § (1) Aki nyilvános rendezvény szervezőjének vagy rendezőjének a rend

fenntartása érdekében tett jogszerű intézkedésével szemben erőszakkal vagy

fenyegetéssel ellenállást tanúsít, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség

miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki

sportrendezvényen a létesítménynek a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától

elzárt területére jogosulatlanul belép, ott tartózkodik, vagy e területre a

sportrendezvény megtartását vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob.

Példa:

Egy labdarúgó mérkőzésen az egyik szurkoló nem abba a szektorba akar bemenni, ahova szól

a jegye. A szektornál álló rendező, aki a jegyeket ellenőrzi tájékoztatja a szurkolót, hogy a

jegye hova szól. A szurkoló ennek ellenére a rendezőt megüti, félre löki és bemegy a

szektorba, és ezzel a magatartásával elköveti a bűncselekményt.

Közokirat-hamisítás

Btk. 342. § (1) Aki

a) hamis közokiratot készít, vagy közokirat tartalmát meghamisítja,

b) hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokiratot felhasznál,

c) közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy

megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak

közokiratba,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Közokiratok alatt olyan papír alapú vagy elektronikus okiratokat értünk, amelyeket bíróság,

közjegyző vagy hatósági feladatokat ellátó szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított

ki.

Példa:

Az a személy, aki munkavállalási célból egy ismerőse iskolai bizonyítványában a

keresztnevét átírja a sajátjára, megvalósítja a bűncselekmény elkövetését.

37

Rablás

Btk. 365. § (1) Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy

evégből

a) valaki ellen erőszakot, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetést

alkalmaz, vagy

b) öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezi,

bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Rablás az is, ha a tetten ért tolvaj a dolog megtartása végett erőszakot, illetve az élet

vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz.

Példa:

Rablást követ el az a személy, aki az utcán egy járókelőhöz odalép, megüti, letépi a

nyakláncát, elveszi a karóráját.

Az előző példából kiindulva, akkor is megvalósul a rablás, ha a személy a járókelőt nem

bántalmazza, hanem megfenyegeti „Add ide a pénzedet, vagy megverlek!” és közben a kezét

fenyegetően tartja, ütésre emeli.

Az a személy is megvalósítja a rablást, aki betör egy lakásba, összeszedi az értékeket, és a

hazaérkező tulajdonost bántalmazza a dolgok megtartása érdekében.

Lopás

Btk. 370. § (1) Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa,

lopást követ el.

A lopás elkövetési magatartása az elvétel. Az elvétel történhet akár a tulajdonostól, akár a

birtokostól, e személyek azonban nem lehetnek azonosak az elkövetővel.

A lopás befejezett, ha az elkövető a dolgok eredeti birtokállapotát megszüntette, és egy

új birtokállapotot hozott létre, amelynek következtében megfosztotta a tulajdonost attól

a lehetőségétől, hogy vagyontárgyai felett rendelkezzék.

Az 50 000 forintot el nem érő lopás esetén szabálysértés (tulajdon elleni szabálysértés) miatt

kell eljárását indítani.

Szabálysértési értékre elkövetett lopás esetén is bűncselekmény miatt felel az, aki a lopást

1. bűnszövetségben,

2. közveszély színhelyén,

3. üzletszerűen,

4. dolog elleni erőszakkal – ideértve azt is, ha a dolog eltulajdonításának

megakadályozására szolgáló eszközt állagsérelem okozása nélkül eltávolítják, vagy a

dolog eltulajdonításának megakadályozására alkalmatlanná teszik –,

5. zsebtolvajlás útján,

6. egy vagy több közokirat, magánokirat vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz

egyidejű elvételével,

7. helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel, vagy a jogosult,

illetve a használó tudta és beleegyezése nélkül bemenve,

8. hamis vagy lopott kulcs használatával,

9. lakást vagy hasonló helyiséget az elkövetővel közösen használó sérelmére, vagy

38

10. erdőben jogellenes fakivágással

követi el.

Kriminalisztikai értelemben a lopás lehet betöréses lopás (lakás, családi ház, hétvégi ház,

üzlet, óvoda, bölcsőde, büfé stb.), gépkocsi feltörés, bolti lopás, alkalmi lopás, trükkös lopás,

besurranásos lopás stb.

Példa:

Lopást (zsebtolvajlást) követ el az a személy is – értékre tekintet nélkül –, aki a villamoson

odalép egy személyhez és a zsebéből vagy a táskájából kiemeli a pénztárcáját.

Sikkasztás

Btk. 372. § (1) Aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal

sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el.

Példa:

Sikkasztást követ el az a bolti pénztáros, aki a rábízott pénzzel a bolt zárását követően nem

számol el, hanem elkölti.

Csalás

Btk. 373. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben

tart, és ezzel kárt okoz, csalást követ el.

Példa:

Csalást követ el az a személy, aki idős személyeket felkeres a lakásukon és különböző

munkálatok elvégzésére pénzt kér tőlük.

Közveszéllyel fenyegetés

Btk. 338. § (1) Aki a köznyugalom megzavarására alkalmas olyan valótlan tényt állít,

híresztel, vagy azt a látszatot kelti, hogy közveszéllyel járó esemény bekövetkezése

fenyeget, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Példa:

Egy személy betelefonál egy Plázába és közli, hogy bombát helyezett el. Ezzel megvalósítja a

bűncselekmény elkövetését.

Személyi szabadság megsértése

Btk. 194. § (1) Aki mást személyi szabadságától megfoszt, bűntett miatt három évig terjedő

szabadságvesztéssel büntetendő.

Példa:

Elköveti a bűncselekményt az a személy- és vagyonőr, aki egy bevásárlóközpontban egy

vásárlót indokolatlanul (jogtalanul) feltartóztat, intézkedést kezdeményez, mozgásában

korlátoz, nem engedi, hogy távozzon.

39

V. Fejezet: Büntető-eljárási és kriminalisztikai ismeretek

V.1. A büntetőeljárás-jog fogalma

A büntetőeljárás az igazság megállapítására irányuló, a büntetőjogi felelősség eldöntését

célzó, hatósági (nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság) és magánszemélyek (sértett, terhelt,

védő, stb.) részéről kifejtett tevékenység.

A büntetőeljárás-jog a jogrendszer egyik ága, amely rögzíti a büntetőjogi felelősségre vonás

rendjét, a közreműködő hatóságok és magánszemélyek jogait és kötelezettségeit, valamint a

jogok érvényesítésének és a kötelezettségek teljesítésének módját és formáját.

V.2. A büntetőügyekben eljáró hatóságok

V.2.1. A bíróság

A bíróság feladata az igazságszolgáltatás. Bíróság dönt a szabadságelvonással, illetve

szabadságkorlátozással járó kényszerintézkedésekről.

V.2.2. Az ügyészség

Az ügyész a közvádló. Az ügyész kötelessége, hogy mind a terheltet terhelő és mentő, mind a

büntetőjogi felelősséget súlyosító és enyhítő körülményeket az eljárás minden szakaszában

figyelembe vegye.

Az ügyész a vádemelés feltételeinek megállapítása végett nyomozást végeztet vagy nyomoz.

Az ügyész ellenőrzi a büntetőeljárás során elrendelt, a személyes szabadság elvonásával vagy

korlátozásával járó kényszerintézkedések törvényes végrehajtását.

V.2.3. A nyomozó hatóság

V.2.3.1. A nyomozó hatóság feladata

A nyomozó hatóság a nyomozást az ügyész rendelkezése alapján, vagy önállóan végzi.

A nyomozó hatóság önállóan végez nyomozást vagy egyes nyomozási cselekményeket, ha a

bűncselekményt maga észlelte, a feljelentést nála tették, vagy arról más módon maga szerzett

tudomást, továbbá ha az ügyész a feljelentés kiegészítését, illetve a nyomozás lefolytatását a

hatáskörébe utalta.

V.3. A büntetőeljárásban résztvevő személyek

A büntetőeljárásban

1. a terhelt,

2. a védő,

3. a sértett,

4. a magánvádló,

5. a pótmagánvádló,

6. a magánfél,

7. az egyéb érdekeltek,

8. ezek képviselői, valamint a segítők

vesznek részt.

40

V.4. Az eljárási cselekményekre vonatkozó általános rendelkezések

Az eljárási cselekmények végzésekor az emberi méltóságot, az érintettek személyiségi jogait

és a kegyeleti jogot tiszteletben kell tartani, és biztosítani kell, hogy a magánéletre vonatkozó

adatok szükségtelenül ne kerüljenek nyilvánosságra.

Ha törvény a kényszerintézkedések alkalmazása esetén az érintett személy alkotmányos

jogainak korlátozását megengedi, az ilyen cselekmény elrendelésének az egyéb feltételek

megléte mellett is csak akkor van helye, ha az eljárás célja kisebb korlátozással járó más

cselekménnyel nem biztosítható.

A közigazgatási hatóságok a hatáskörükbe tartozó módon kötelesek a bíróság, az ügyész és a

nyomozó hatóság által foganatosított eljárási cselekményeknél közreműködni.

V.5. A bizonyítás

V.5.1. A bizonyítás tárgya

A bizonyítás azokra a tényekre terjed ki, amelyek a büntető és a büntetőeljárási jogszabályok

alkalmazásában jelentősek. A bizonyítás során a tényállás alapos és hiánytalan, a valóságnak

megfelelő tisztázására kell törekedni, azonban, ha az ügyész nem indítványozza, a bíróság

nem köteles a vádat alátámasztó bizonyítási eszközök beszerzésére, és megvizsgálására.

A bizonyítás a büntetőeljárás járulékos kérdéseinek – különösen a polgári jogi igénynek –

elbírálásában jelentős tényekre is kiterjedhet.

V.5.2. A bizonyítás eszközei

A bizonyítás eszközei

1. a tanúvallomás,

2. a szakvélemény,

3. a tárgyi bizonyítási eszköz,

4. az okirat és

5. a terhelt vallomása.

V.6. A büntetőeljárás megindítása nyomozással

A büntetőeljárás – ha törvény eltérően nem rendelkezik – nyomozással kezdődik. A nyomozás

során fel kell deríteni a bűncselekményt, az elkövető személyét, fel kell kutatni és biztosítani

kell a bizonyítási eszközöket. A tényállást oly mértékben kell felderíteni, hogy a vádló

dönthessen arról, vádat emel-e.

V.7. A büntetőeljárás szakaszai

1. Nyomozati szak:

a) a nyomozóhatóság nyomozással kapcsolatos feladatai

b) az ügyészség nyomozás felügyeletével kapcsolatos feladatai

c) a nyomozási bíró tevékenysége

2. Ügyészi szak: az ügyészség vádemeléssel kapcsolatos intézkedései

41

3. Bírósági szak:

- bírósági eljárás:

a) Elsőfokú eljárás

b) Másodfokú eljárás

c) Harmadfokú eljárás

- jogerős ítélet

4. Büntetés végrehajtási szak: jogerős tényleges szabadságvesztés büntetés

végrehajtása

V.8. A helyszíni szemle és a helyszínbiztosítás feladatai

V.8.1. A helyszín és a helyszíni szemle

A helyszín az a hely, ahol valamely a nyomozás szempontjából releváns cselekmény

lezajlott, a helyszíni szemle tárgya.

A helyszíni szemle az egyik legfontosabb és legösszetettebb nyomozási cselekmény. A

helyszíni szemle igen nagy befolyással van a büntetőeljárás megindítására is, valamint

kimenetelére is. Fontosságát igazolja, hogy a leggyakoribb halaszthatatlan nyomozási

cselekmény a helyszíni szemle.

A helyszíni szemle olyan bizonyítási eljárás, amelynek keretében a törvényben

meghatározott alakiságok betartása mellett észleli és rögzíti a hatóság a helyszínen talált

állapotot, helyzetet, körülményeket, és felkutatja a feltételezett bűncselekménnyel

kapcsolatos nyomokat, elváltozásokat, anyagmaradványokat és azok összefüggéseit.

V.8.2. A helyszínbiztosítás feladata

A helyszínbiztosítás alapvető feladata a bűncselekmények vagy balesetek helyszínének

változatlan állapotban való fenntartása annak érdekében, hogy a hatósági eljárás sikere

biztosítható legyen.

A helyszínbiztosító ez irányú tevékenysége a hatósági helyszíni szemle megkezdéséig a

helyszín elváltoztatásának, illetőleg megváltoztatásának megakadályozására szolgál.

Nem egyszerű őrzési feladat, hanem sokoldalú, aktív szakmai tevékenység.

A helyszínbiztosítás feladatai:

1. Tájékozódás a helyszín körülményeiről

2. Rendőrség, mentők, tűzoltók értesítése

3. Elsősegélynyújtás a sérülteknek

4. Vagyonmentés

5. Tetten ért elkövető elfogása

6. A tanúk helyszínen tartása, illetéktelen személyek eltávolítása

7. A helyszín körülhatárolása őrzése

V.9. Az adatgyűjtés

Folyt. Köv,

 
Tartalom

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!